www.europatanacs.hu
Főoldal  |  E-mail  | 
Keresés 
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
Az Európa Tanács
Tájékoztatás!
Tisztelt Olvasóink!
Az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja jogutód nélkül megszűnt az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának határozata szerint. A könyvtári állományt az Európa Tanács átadta az Országgyűlési Könyvtárnak.
Hasznos linkek
Európa Tanács
Miniszteri Bizottság
Parlamenti Közgyűlés
Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa
Emberi Jogi Biztos
Európai Ifjúsági Központ, Budapest
Magyar Országgyűlés
Országgyűlési Biztos Hivatala
Miniszterelnöki Hivatal
Külügyminisztérium
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Oktatási Jogok Biztosának Hivatala
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Alkotmánybíróság
Legfelsőbb Bíróság
Országgyűlési Könyvtár
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Fundamentum - Emberi jogi folyóirat
Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
A Miniszteri Bizottság török elnökségének súlyponti kérdései
Törökország átvette Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságtól a Miniszteri Bizottság elnökségét az elkövetkező hat hónapra. Az elnökségi program öt súlyponti kérdés köré csoportosul, amelyek célja a legidősebb páneurópai szervezet politikai szerepének, látható jelenlétének és befolyásának megerősítése az európai és nemzetközi színtéren.
Tovább...
Magyarország 20 éve tagja az Európa Tanácsnak
Magyarország 20 évvel ezelőtt, 1990. november 6-án vált az Európa Tanács tagjává huszonnegyedik csatlakozó országként.
Tovább
Képek
A CPT éves jelentése
Az Európa Tanács Kínzás és embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére alakult Európai Bizottsága (CPT) közzétette éves jelentését.
Sajtóanyag angol nyelven
Sajtóanyag francia nyelven
Az európai kormányok összefognak a romák megsegítésére
Az Európa Tanács 47 tagállama, az Európai Unió és a roma közösségek képviselői 2010. október 20-i strasbourgi találkozójukon egyhangúan elítélték a romák diszkriminációját, társadalmi és gazdasági kirekesztését. A tagállamok elhatározták, hogy összefognak, és közös erővel adnak páneurópai választ a 12 millióra becsült lélekszámú európai romalakosság problémáira.
Tovább...
A találkozó honlapja
Fórum a demokrácia jövőjéről
A rendezvényre 2010. október 19-20-án kerül sor Jerevánban. A résztvevők megvitatják a demokratikus kormányzás elveit, áttekintik az Európa Tanács tagállamainak gyakorlatát, a politikai és társadalmi változásokra gyakorolt hatásokat.
A rendezvény honlapja
Program angol nyelven francia nyelven
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének ülésszakai
2010 január   április   június   október
2009 január   április   június   szeptember
2008 január   április   június   szeptember
2007 április    június  október
Korábbi ülésszakok
Magyar delegáció
   cameraLive WebTV
Nemzeti Globális Nevelés Kerekasztal
2010. szeptember 30-án a globális nevelés magyarországi népszerűsítésére országos szemináriumot rendeznek Budapesten az Európa Tanács Észak-Dél Központja és az Európai Bizottság együttműködésével.
Tovább...
Az Európa Tanács kulturális útvonalai az Európai Turizmus Napján
2010. szeptember 27-én Brüsszelben ünnepi rendezvény keretében emlékeznek meg az Európa Tanács kulturális útvonalairól és az Európai Turizmus Napjáról. A rendezvény célja az európai történelem, identitás és örökség bemutatása a határokon átnyúló, tematikus útvonalakra felfűzve.
Tovább...
Thorbjørn Jagland üdvözli a török alkotmányról szóló népszavazás eredményét
"A török polgárok által tegnap támogatott alkotmányreform nagy előrelépést jelent, amellyel Törökország közelebb kerül az európai normákhoz és gyakorlathoz" -- nyilatkozta a főtitkár.
Tovább...
Az Európa Tanács korrupcióellenes államok csoportja közzétette a Magyarországról szóló jelentését
Az Európa Tanács korrupcióellenes államok csoportja (GRECO) közzétette Magyarországról szóló harmadik körös értékelő jelentését, amely két témával foglalkozik: a korrupció büntetendő cselekménnyé minősítésével, valamint a politikai pártok finanszírozásának átláthatóságával.
Tovább...
Jelentés (I. téma)
Jelentés (II. téma)
A GRECO honlapja
Az Európai Bizottság és az Európa Tanács közös megbeszéléseket kezdett az EU-nak az emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozásáról
Hivatalos megbeszélések kezdődtek az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról. Az Európa Tanács főtitkára és az Európai Bizottság alelnöke megvitatta a folyamat előmozdításának módját, hogy a polgárok minél előbb élvezhessék az alapvető jogok erősebb és egységesebb védelmét Európában.
Tovább...
Demokrácia nyári egyetem 2010
Az Európa Tanács Demokrácia nyári egyeteme ötödik alkalommal kerül megrendezésre Strasbourgban 2010. június 28. és július 2. között . A rendezvényre több mint 600 résztvevőt várnak minden kelet- és délkelet-európai ország, valamint a Dél-Kaukázus politikai tanulmányokat oktató iskolájából.
Tovább...
Demokrácia nyári egyetem 2009
Demokrácia nyári egyetem 2008
Demokrácia nyári egyetem 2007
Demokrácia nyári egyetem 2006
The schools of political studies
A parlamenti elnökök európai konferenciája Cipruson
A ciprusi Limassolban tartanak találkozót 2010. június 11-12-én az Európa Tanács 47 tagállamának parlamenti elnökei a Ciprusi Köztársaság Képviselőháza és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által közösen rendezett konferencián. A résztvevők áttekintik, milyen jó példákat lehet találni a parlamenti ellenzék jogainak és kötelezettségeinek erősítésére, valamint azt, hogy milyen szerepet játszhatnak a nemzeti parlamentek a diszkriminációmentesség elvének megvalósításában.
Tovább...
A konferencia honlapja
Az Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottsága közzétette a Magyarországról szóló jelentését
Az Európa Tanács Kínzás és embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére alakult Európai Bizottsága (CPT) közzétette a 2009. március-áprilisi, negyedik magyarországi helyszíni látogatásáról készített jelentését és a magyar kormány arra adott válaszát. A magyar hatóságok kérésének megfelelően mindkét jelentés nyilvános.
Tovább...
A CPT jelentése
A magyar kormány válasza
A CPT honlapja
A CPT dokumentumai Magyarországról
20 éves a Velencei Bizottság
Húsz évvel ezelőtt Strasbourgban az Európa Tanács 18 tagállama megalapította a Velencei Bizottságot -- hivatalos nevén a "Jog a Demokráciáért Európai Bizottságot". A kezdetekkor a cél az volt, hogy a totalitárius rendszerek uralma alól kikerülő országok alkotmányát és alapvető törvényeit hozzáigazítsák az Európa Tanács normáihoz: a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság elvéhez.
Tovább...
A Velencei Bizottság
Stratégia a gyermekek elleni erőszakkal szemben
2010. május 20-21., Bécs: az Európa Tanács nemzetközi szervezetek és kormányok képviselőit, valamint független szakértőket hív össze abból a célból, hogy az erőszak ellen eddig folytatott szórványos, egyedi csatákat az egész összetett jelenség elleni stratégiai harccá formálják át.
Tovább...
Részletes irányelvek
Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel
A Miniszteri Bizottság soros elnökségének súlyponti kérdései
Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság átvette Svájctól a Miniszteri Bizottság elnökségét az elkövetkező hat hónapra. Antonio Milososzki külügyminiszter bemutatta országának elnökségi programját.
Tovább...
A Miniszteri Bizottság soron következő ülése
Az Európa Tanács 47 tagállamának külügyminiszterei, illetve európai ügyekkel foglalkozó államtitkárai vesznek részt a Miniszteri Bizottság ülésén Strasbourgban május 11-én.
Tovább...
A Sajtószabadság Nemzetközi Napja
A Sajtószabadság Nemzetközi Napja arra emlékeztet minket, hogy az újságírók és a média jelentik a demokrácia legfontosabb sarokkövét -- mondta ma Andrew McIntosh, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a sajtószabadsággal foglalkozó állandó raportőre.
Tovább...
A Parlamenti Közgyűlés 1897 (2010) sz. ajánlása
Jogunkban áll tudni, milyen tartalmakat vetetnek le az internetről
Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára nyilatkozatban üdvözölte a Google kezdeményezését, hogy közzétette a cenzúrázásra vagy tartalomtörlésre vonatkozó kéréseket.
Tovább...
Információk a szólásszabadságról angol nyelven francia nyelven
Információk a számítástechnikai bűnözésről angol nyelven francia nyelven
Az Európa Tanács támogatja a roma közösséget
A romák Európa teljes jogú polgárai. Ugyanakkor jelenlegi helyzetük a társadalomban komoly emberi jogi kérdéseket vet fel - Micheline Calmy-Rey,a Miniszteri Bizottság elnöke és Mevlüt Çavuşoğlu, a Parlamenti Közgyűlés elnöke közös nyilatkozata
Tovább...
Nemzetközi Roma Nap
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a romák európai helyzetével foglalkozó rapportőre, Berényi József (Szlovákia, EPP/CD) a Nemzetközi Roma Nap kapcsán az egyre növekvő cigányellenességre hívta fel a figyelmet, és sürgette, hogy a lehető leggyorsabban vizsgálják ki, miért bukott el a romák megsegítését célzó majdnem minden erőfeszítés az utóbbi húsz év során.
Tovább...
A jelentés angol nyelven
A jelentés francia nyelven
Hatvan éves az Emberi Jogok Európai Egyezménye
Az Emberi Jogok Európai Egyezményének hatvanadik évfordulója alkalmából az Emberi Jogok Európai Bírósága összeállított egy háromperces videóklipet, amely az egyezményben és a kiegészítő jegyzőkönyvekben tárgyalt 15 legfontosabb jogot és szabadságot mutatja be.
Tovább...
Videóklip
A faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja
"A faji megkülönböztetés korunk egyik társadalmi csapása, amely ellen határozott és szakadatlan harcot kell folytatnunk" -- mondta Micheline Calmy-Rey, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnöke a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából.
Tovább...
Micheline Calmy-Rey nyilatkozata angol nyelven
Az európai emberi jogi szervezetek felhívása angol nyelven
Az Európa Tanács jelentése a magyarországi kisebbségi nyelvekről
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága közzétette negyedik jelentését a regionális vagy kisebbségi nyelvek helyzetéről Magyarországon.
Tovább...
A jelentés és az ajánlások szövege angol nyelven
A jelentés és az ajánlások szövege francia nyelven
A Karta honlapja
Antidiszkriminációs kampány Budapesten
2010. február 23-26. között az Európa Tanács és az Európai Unió bécsi Alapjogi Ügynöksége (FRA) közös szemináriumot rendez, amelynek célja, hogy megosszák egymással a gyakorlati tapasztalatokat az újságíróképzés interkulturális és antidiszkriminációs kérdéseiről. A rendezvény főleg a tanítás árnyalataira helyezi a hangsúlyt: hogyan lehet vegyes összetételű hallgatóságot bevonni a közös munkába, vagy hogyan lehet olyan elemekre is kiterjeszteni az oktatást, amelyek megkívánják az emberi jogi vagy antidiszkriminációs jogalkotás jobb megértését.
Program
Résztvevők
Sajtótájékoztató: 2010. február 25. 11:30
Biztonságos Internet Nap - 2010
Az Európa Tanács a Biztonságos Internet Nap alkalmából online útmutató kézikönyvet adott ki több nyelven - angolul, franciául, németül, oroszul, szlovénül, spanyolul és törökül - tanárok számára a gyermekek biztonságosabb internethasználata érdekében.
Tovább...
A gyermekek és az internet
www.saferinternet.org
A Parlamenti Közgyűlés új elnöke a török Mevlüt Çavuşoğlu lett
Az Európa Tanács 318 tagú Parlamenti Közgyűlése az Európai Demokrata Csoport török képviselőjét, Mevlüt Çavuşoğlut választotta új elnökévé a januári ülésszak plenáris ülésén. Çavuşoğlu a Parlamenti Közgyűlés 25. elnöke, és az első török politikus ezen a poszton, amióta Törökország 1949 augusztusában az Európa Tanács tagjává vált.
Tovább...
Életrajz
Megnyitó beszéd
A Parlamenti Közgyűlés honlapja
Oroszország hozzájárul a 14. kiegészítő jegyzőkönyv ratifikálásához
Az Állami Duma határozata jelentős döntés, és kiemelkedő fontosságú egész Európa számára.A kiegészítő jegyzőkönyv hozzásegíti a Bíróságot a feltorlódott ügyek mihamarabbi elrendezéséhez, valamint megerősíti a szervezet alapvető szerepét a polgárok emberi jogainak védelmében szerte Európában.
Tovább...
Európai Drogmegelőzési Díj 2010
A Pompidou Csoport felhívást tesz közzé az Európai Drogmegelőzési Díj 2010 elnyerésére. Az Európa Tanács 47 tagállamából származó olyan drogmegelőző projektek vehetnek részt a versenyben, amelyek jelenleg is tartanak, fiatalok irányítása alatt futnak, gyermekek és fiatalok a célcsoportjai, és a lehető leginnovatívabb megoldásokat alkalmazzák.
Tovább
Leírás, szabályok, eljárás
A Díj honlapja
Thomas Hammarberg: Az ENSZ gyermekjogi egyezményének húsz éve
A gyermekjogi egyezmény az egyik legismertebb és a legszélesebb körben támogatott nemzetközi emberi jogi egyezmény. Mégis a tényleges végrehajtás kevésbé hatékony, mint ahogy azt reméltük, főként amiatt, hogy a gyermekek jogait nem kezelik politikai prioritásként.
Tovább...
Az emberi jogi biztos honlapja
Az ECRI magyarországi kerekasztala
2009. november 16-án az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottsága Budapesten kerekasztal-rendezvényt tart, amelynek témái között szerepel a faji indíttatású erőszak és diszkrimináció, a rasszizmus, a szólásszabadság, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia a közbeszédben, valamint az ECRI Magyarországról készített negyedik jelentése.
Sajtóanyag
Program
Tájékoztató
Országjelentések Magyarországról
Az ECRI honlapja
Az Európa Tanács és az Európai Unió: Jagland és Barroso még szorosabb együttműködést tervez
Az Európa Tanács új főtitkára, Thorbjørn Jagland, megválasztása utáni első külföldi útja során találkozott Jose Manuel Durao Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével. Találkozójuk utat nyitott a két szervezet közötti még szorosabb kapcsolatok kiépítése előtt.
Tovább...
Magyarország: Thomas Hammarberg az intolerancia és a diszkrimináció ellen
Thomas Hammarberg, az Európa Tanács emberi jogi biztosa háromnapos látogatáson tartózkodott Magyarországon, amelynek során megbeszéléseket folytatott a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel és az igazságügyi és rendészeti miniszterrel, valamint más állami hivatalok, nemzetközi és nem-kormányzati szervezetek képviselőivel. A megbeszélések fő témája a kisebbségi csoportokat, főleg a romákat érintő intoleráns és rasszista megnyilvánulások elleni küzdelem volt.
Tovább...
Az emberi jogi biztos honlapja
Emberi jogi nevelési fórum - fiatalokkal fiatalok által
Az emberi jogi nevelés népszerűsítése, megszilárdítása és fejlesztése céljából az Európa Tanács Ifjúsági és Sport Igazgatósága fórumot szervez a Budapesti Európai Ifjúsági Központban 2009. október 14-18. között.
Tovább...
További információk
Budapesti Európai Ifjúsági Központ
Thorbjørn Jagland az Európa Tanács főtitkára
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2009. szeptember 29-én a norvég Thorbjørn Jagland-ot választotta főtitkárává.
Tovább...
Thorbjørn Jagland kampány-honlapja
Életrajz
Képek a főtitkárválasztásról
Internetes és online médiaszolgáltatások: a Parlamenti Közgyűlés a fiatalkorúak fokozott védelmére szólít fel
A Parlamenti Közgyűlés felszólítja a tagállamokat, hogy fokozottan védelmezzék a fiatalkorúakat az általuk használt internetes és egyéb online médiaszolgáltatásokkal szemben.
Tovább...
Az 1882(2009) számú ajánlás angol nyelven    francia nyelven
Állj ki a diszkrimináció ellen! Középpontban a média
2009. szeptember 25-én 10 órakor a Nyelvek Európai Napja alkalmából rendezett hagyományos nyílt nap keretében az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja kerekasztal-beszélgetést szervez az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (Budapest, V. Molnár u. 11.).
Tovább...
Antidiszkriminációs kampány
Országos Idegennyelvű Könyvtár
Ifjúsági Média Díj 2009 - Europe Is MORE Than You Think
Felhívás

Fiatal újságírók, fotósok, videósok számára hirdetett versenyt az Európa Tanács "Európa több, mint gondolnád" címmel nyolc díj elnyerésére. A díjat az Európa Tanács és a European Youth Press, a fiatal média alkotók legkiterjettebb európai hálózata közösen alapította. A pályamunkák beadási határideje 2009. december 1.
Tovább...
Versenykiírás
EU Chronicle
Az Európa Tanács üdvözli a Törökország és Örményország között létrejött diplomáciai kapcsolatokat
Maud de Boer-Buquicchio asszony, az Európa Tanács ügyvezető főtitkárának nyilatkozata
Tovább...
Kampány a klímaváltozás ellen
2009. augusztus 26-án Londonban "Új Föld Megállapodás" elnevezéssel kampány indult az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése környezetvédelmi bizottságának támogatásával annak érdekében, hogy rábírják a gazdag országokat, Koppenhágában vállaljanak kötelezettséget arra, hogy többet tesznek a klímaváltozás ellen.
Tovább...
A kampány honlapja angol nyelven
Élő Könyvtár a Sziget Fesztiválon
2009. augusztus 12-17. között a budapesti Európai Ifjúsági Központ az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központjával együttműködve az idei Sziget Fesztiválon az Európa Tanács 60. évfordulóját ünnepli. A programok között kiemelkedő szerepet kap az emberi jogi ismeretek terjesztése kvízfeladatok, interaktív játékok segítségével, valamint az Európa Tanács tevékenységének, az emberi jogok, a demokrácia és a kulturális sokszínűség területén kifejtett munkájának bemutatásával.
Tovább
Képek
60 éves az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése hatvan évvel ezelőtt, 1949. augusztus 10-én tartotta első ülését. A neves eseményt ünneplő rendezvényen Lluís Maria de Puig, a Közgyűlés elnöke igen pozitív mérleget vont az intézmény eddigi tevékenységéről, ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy az Európa Tanács, és az Európa lelkiismereteként működő Parlamenti Közgyűlés munkája még távolról sem ért véget.
Tovább
A Parlamenti Közgyűlés ünnepi honlapja angol nyelven    francia nyelven
2009: az Európa Tanács 60. évfordulójának éve
60 évvel ezelőtt alakult meg az Európa Tanács azzal a szándékkal, hogy tagjai között szorosabb egység jöjjön létre. Szervezetünk legfontosabb célja az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megóvása és támogatása. Az előttünk álló 2009. év alkalmat ad arra, hogy megemlékezzünk az évfordulóról, valamint arra, hogy a jövő felé forduljunk, és az abban rejlő kihívásokra tekintsünk.
Tovább
Információs sajtócsomag angol nyelven    francia nyelven
Magyarországi rendezvények    Parlament    CIVILIADA
Új honlap az Emberi Jogok Európai Bíróságának 50. évfordulójára
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 50. évfordulójáról több eseménnyel is megemlékeznek az egész év során 2009-ben. Ezek egyike volt április 20-án annak a speciális honlapnak a bemutatása, amelyet az ünnepi évforduló alkalmából hoztak létre, és amelyet egész évben folyamatosan bővíteni és frissíteni fognak.
Tovább...
A Bíróság ünnepi honlapja angol nyelven    francia nyelven
Országinformációk angol nyelven    francia nyelven
Quiz játék a Bíróságról angol nyelven    francia nyelven
INGO/OING
Council of Europe Forum for the Future of Democracy
Felhívás! Fórum a demokrácia jövőjéről
Kijev, 2009. október 21-23.
Jelentkezési határidő: 2009. június 15.
Tájékoztató   angol nyelven   francia nyelven
Program   angol nyelven   francia nyelven
Jelentkezési lap   angol nyelven   francia nyelven
Állj ki a diszkrimináció ellen!
Terry Davis nyilatkozata a rasszizmus elleni világnap alkalmából

Minden eddiginél nagyobb szükség van az emberi értékek védelmére, az igazságra, az egyenlőségre, a szolidaritásra, a toleranciára és egymás kölcsönös megbecsülésére, amelynek az egyes emberek között és a népek között is meg kell nyilvánulnia.
Sajtóközlemény
A kampány honlapja
Globális felelősségvállalásra nevelés az EU új tagállamaiban
Budapesten 2009. március 23-24-én kerül sor az Európa Tanács Észak-Dél Központjának szervezésében arra a programindító rendezvényre, amelynek célja, hogy a globális felelősségvállalásra nevelés területén összehozza a leginkább érintetteket, és elindítson egy egyeztetési folyamatot, melyet 12 nemzeti szintű szeminárium követ majd minden országban 2009 és 2010 között.
Sajtónyilatkozat
Rania Al-Abdullah és Jorge Sampaio kapja az Európa Tanács 14. Észak-Dél díját
Őfelsége Rania Al-Abdullah, Jordánia királynője és Jorge Sampaio, Portugália volt elnöke, az ENSZ főképviselője a Civilizációk Szövetségében nyerte el az Európa Tanács 2008. évi Észak-Dél díját. Az ünnepélyes eseményre 2009. március 16-án Lisszabonban kerül sor.
Sajtóközlemény
Életrajzok
Az Észak-Dél díj
Korábbi díjazottak
Az ECRI negyedik jelentése Magyarországról
A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság közzétette negyedik jelentését Magyarországról, Bulgáriáról és Norvégiáról. Erről a három országról készültek el legelőször a negyedik körben a Bizottság országjelentései, amelyek a legutóbbi vizsgálódások óta tapasztalt fejleményeket dolgozzák fel, és rámutatnak a további teendőkre.
Az ECRI negyedik jelentése Magyarországról (magyarul)
Az ECRI negyedik jelentése Magyarországról (angolul)
Az ECRI korábbi jelentései Magyarországról
Az ECRI honlapja
Grúz-orosz háború: A Parlamenti Közgyűlés sürgeti a humanitárius erők bejutását Dél-Oszétiába és Abkháziába
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Oroszországot és Grúziát egyaránt sürgette, hogy engedélyezzék a humanitárius szervezetek és segélyek akadálymentes és feltételek nélküli bejutását Dél-Oszétiába és Abkháziába. A Közgyűlés elfogadhatatlannak ítélte, hogy a térségben élők gyakorlatilag nem részesülhetnek az Európa Tanács emberi jogokat védő mechanizmusai által biztosított lehetőségekből.
Tovább »»
Állj ki a diszkrimináció ellen!
A média szakembereinek közreműködésével zajlik egész Európában az a kampány, amellyel elsősorban a nagyközönséget, különösen a diszkrimináció áldozatait, illetve a médiában dolgozókat kívánják megszólítani.
Tovább »»
10 éves az "új" Európai Emberi Jogi Bíróság
Az "új" Európai Emberi Jogi Bíróság 1998. november 1-jén kezdte meg működését az Emberi Jogok Európai Egyezménye 11. kiegészítő jegyzőkönyvének életbe lépésével. Megalakulásával olyan egyedülálló rendszer jött létre, amely 800 millió európai polgár számára közvetlen nemzetközi jogorvoslatot tesz lehetővé, amennyiben a panasszal élő úgy gondolja, hogy alapvető jogaiban sérelem érte.
tovább
A Bíróság honlapja angolul
A Bíróság honlapja franciául
Európai Örökség Fórum - október 23-24.
"Örökség és párbeszéd" címmel 2008. október 23-án és 24-én Brüsszelben kerül megrendezésre az első Európai Örökség Fórum, amelyhez az Európai Örökség Napok - az Európa Tanács és az Európai Bizottság közös programja nyújt keretet.
Sajtóközlemény
A Fórum honlapja
A halálbüntetés elleni európai nap - október 10.
Az Európa Tanács és az Európai Unió október 10-ét jelölte ki a halálbüntetés elleni európai nap számára.
tovább
TV spot (angol nyelven)
TV spot (francia nyelven)
A gyermekek testi fenyítésének megszüntetése
tovább
TV spot (magyarul)
Az európai igazságszolgáltatási rendszerek értékeléséről adott második jelentés bemutatása
Az Európa Tanácsnak az Igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó Európai Bizottsága (CEPEJ) október 8-án 14.30-kor egy sajtókonferencián közzéteszi az európai igazságügyi rendszerek értékeléséről adott második jelentését az Európa Tanács Párizsi Hivatalában
Sajtóközlemény
A jelentés (angol nyelven)
A Bizottság (CEPEJ) honlapja
A nyelvek európai napja
Megtanulni egy nyelvet nagyszerű módja annak, hogy az emberek közötti kölcsönös megértés, tisztelet és egymás elfogadása ne vesszen el a fordítás során.
Az Európa Tanács főtitkára, Terry Davis nyilatkozata...
Stockholm látja vendégül az Európa Tanács gyermekjogi konferenciáját
2008. szeptember 8-11. között kerül megrendezésre Stockholmban az Európa Tanács és a svéd kormány közös konferenciája "Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel -- Stratégia 2009-2011-re" címmel. A megnyitó ünnepségen Őfelsége Szilvia svéd királyné és Maud de Boer-Buquicchio, az Európa Tanács főtitkár-helyettese mond beszédet.
Sajtóközlemény
A konferencia honlapja
További információk
Gyermekjogi honlap
Gyászol az Európa Tanács: elhunyt Lord Russell-Johnston
Elhunyt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének volt elnöke, Lord Russell-Johnston. A skót politikust 76. születésnapján, vasárnap Párizsban érte a halál.
tovább
Lluis Maria de Puig beszéde
Terry Davis beszéde
Yavuz Milton beszéde
Tovább »»
Együttműködési megállapodás az Európa Tanács és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége között
A dokumentum célja egyrészt, hogy a két intézmény egymást kiegészítő munkája szorosabbá váljék, másrészt hogy elkerülhetőek legyenek a fölösleges átfedések a két szervezetnek az emberi jogok védelmében kifejtett tevékenysége során.
Tovább »»
Strasbourg, 2008. május 22. Parlamenti Elnökök Európai Konferenciája: Parlamentek és civil társadalom - Interakció a parlamentek és a civil társadalom között
A résztvevők megtárgyalják, hogyan tud a civil társadalom hatást gyakorolni a politikára...
Tovább
A konferencia honlapja
Dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnökének beszéde

jelentése

Report (English)

2008. május 15: A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának 10. évfordulója
A dokumentum abból a célból jött létre, hogy óvja és fejlessze az európai kulturális örökség alapvető elemét jelentő regionális és kisebbségi nyelveket.....
Tovább
A karta szövege
A karta magyarázó jelentése
Nyelvi örökség
Kofi Annan és Simone Veil kapja az Európa Tanács 13. Észak-Dél díját
Az ENSZ volt főtitkára, Kofi Annan, és az Európai Parlament első közvetlenül választott elnöke, Simone Veil kapja az Európa Tanács 13. Észak-Dél díját. Az ünnepségre április elsején Lisszabonban kerül sor.
Tovább
Kofi Annan
Simone Veil
Az Észak-Dél díj
Az Európa Tanács online játéka gyeremekek számára tizennégy nyelven
A "Wild Web Woods" elnevezésű játékot azért fejlesztették ki, hogy játékos formában segítsen a gyermekeknek megtanulni az Internet biztonságos használatát.
Játék
Sajtóközlemény
Biztonságosabb Internet honlap
Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel - az Európa Tanács hároméves programja

Tovább »»
Terry Davis: Európa küzdelme a rabszolgaság új formája, az emberkereskedelem ellen
Európa már 200 évvel ezelőtt eltörölte a rabszolgaságot, de ennek ellenére az még mindig nem szűnt meg. Bűnbandák egész sor gazdagodik meg az emberkereskedelemből Európa-szerte...
Tovább »»
Az ember nem eladó - az Európa Tanács kampánya
Tovább »»
Állítsuk meg a nők elleni családon belüli erőszakot! - az Európa Tanács kampánya
Tovább »»
Te is más vagy, te sem vagy más - az Európa Tanács új kampánya
Tovább »»
A vakok esélyegyenlőségéért
Az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központja a vakok esélyegyenlőségét segítő projektet kezdeményezett, melyet az Európa Tanács minta értékűnek fogadott el
Tovább »»
Kulturális Örökség Napjai
2007. szeptember 15-16.
HAZA ÉS HALADÁS
A REFORMKOR ÉS A KLASSZICIZMUS ÉPÍTÉSZETE
A központ programja»
Tovább »»
50 éves az európai zászló
Mindenki ismeri az európai zászlót: a kék alapon 12 arany csillagból álló kör immár fél évszázada jelképezi az egységes európai törekvéseket és értékeket.
Tovább »»
Választások
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése mindig úttörő szerepet játszott a választások felügyeletében például azzal, hogy megfigyelők kiküldésével vizsgálta a helyszínen a szavazás szabad és tisztességes lefolyását.
Tovább »»
Sziget Fesztivál 2006
A program a Budapesti Európai Ifjúsági Központ és az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ együttműködésével valósult meg 2006 agusztus 9-től 16-ig.

Képek»»

Tovább »»
Pályázati felhívás
Az Európa Tanács pályázatot hirdet "Oktatással a fenntartható fejlődésért" címmel
Tovább »»
2005 - A Demokráciára Nevelés Európai Éve
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a 2005-ös évet "A Demokráciára Nevelés Európai Évének" nyilvánítja. Az év programjainak szervezésében az Európa Tanács fel kívánja hívni a figyelmet
Tovább »»
"Erős várunk a nyelv"
az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központjának konferenciája a Nyelvek Európai Napja alkalmából az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (1056 Budapest, Molnár u. 11.) 2005. szeptember 26-án 10 órakor
Tovább »»
50 év - Az Európa Tanács művészeti kiállításai
Video letöltés »»
Tovább »»
Harmadik csúcsértekezlet
2005. május 16-17-én Varsóban került megrendezésre az Európa Tanács állam- és kormányfőinek harmadik csúcsértekezlete
Tovább »»
2005-ben jelent meg:
Dr. Grád András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve
Tovább »»
www.coe.int
Számítástechnika, szoftverfejlesztés, adatbázis konzultáció, virtuális szerverbérlet
Laptop, notebook, tablet, mobiltelefon szerviz, BGA csere
Laptop, notebook, tablet, mobiltelefon alkatrészek, kiegészítők
Notebook Kijelző Olcsón Raktárról
Google PageRank

 

webmaster: Eagle-Comp Kft.                webhosting: Eagle-Comp Kft.