www.europatanacs.hu
Főoldal  |  E-mail  | 
Keresés 
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
Az Európa Tanács
Letölthető változat PDF-ben
Nyomtatóbarát változat
 
A VAKOK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT - 2003

Az Európa Tanács
budapesti Információs és
Dokumentációs Központjának projektje

Bemutató:
2003. november 18-án 13 órakor
az Országház Delegációs termében

Védnök:
Walter Schwimmer,
az Európa Tanács főtitkára

Köszöntőt mond:
Dr Szili Katalin,
a Magyar Országgyűlés elnöke

A projektet és "A fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációja: Válogatás az Európa Tanács dokumentumaiból" című kötetet bemutatja:
Pappné Farkas Klára,
az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ igazgatója

Az Európa Tanács első speciális információs pontjának létrehozásáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírása.

A kezdeményezést méltatja:
Erhartné dr Molnár Katalin,
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének főtitkára

A projekt védnökének, Walter Schwimmer úrnak, az Európa Tanács főtitkárának levele

 

Az Európa Tanács elsődleges célkitűzése 1949. évi megalakulása óta a földrész egységének megszilárdítása, és az európai polgárok emberi méltóságának megőrzése olyan alapvető értékek érvényesítése révén, mint a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása. Ezen célkitűzések megvalósításához kíván hozzájárulni a Magyar Országgyűlés elnöke és az Európa Tanács főtitkára által közösen létrehozott és fenntartott Információs és Dokumentációs Központ. Tevékenységében alapvető jelentőségű a szabad hozzáférés biztosítása az információhoz, ami egyrészt a nyilvános és ingyenes könyvtári szolgáltatások, másrészt a széleskörű kiadói tevékenység révén valósul meg. Az intézmény fennállása óta felhalmozott tapasztalatokra építve, a Központ 2001 tavaszán a vakok esélyegyenlőségét segítő projektet dolgozott ki, melyet az Európa Tanács minta értékűnek fogadott el, és meghirdetett a tagországokban.
A koncepció kidolgozását a felhasználók oldaláról Erhartné dr Molnár Katalin, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének főtitkára segíti a kezdetektől.

2001-ben a Fehér Bot Napjára a Központ pontírásban jelentetett meg négy Európa tanácsi egyezményt (Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről; Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó európai megállapodás; Európai szociális karta; Európai egyezmény a szociális és orvosi ellátásról), amelyek az emberi és szociális jogok védelmét szolgálják. Megjelentek továbbá alapvető tájékozódást segítő kiadványok az Európa Tanácsról, a budapesti Központról, arról, hogyan fordulhatnak az állampolgárok az Emberi Jogok Európai Bíróságához, valamint egy rövid összefoglalás az Európa Tanács és az Európai Unió f?bb szervezeteir?l. Ez utóbbi megkönnyíti az eligazodást a két, az utóbbi id?ben mind szorosabban együttműködő intézmény munkájában.

2002-ben egy hangoskönyvet jelentetett meg a Központ, "Az Európa Tanács - 800 millió európai polgár" címmel.
Az Európa Tanács kiadásában 2001-ben a hivatalos nyelveken - angolul és franciául - megjelentetett kötet magyar nyelvű változata a Központ honlapján található. A Fehér Bot Napja alkalmából ennek szerkesztett hangoskönyv változatát adta közre a Központ, mely bemutatja az Európa Tanács szervezetét, tevékenységét.

2003-ban a projekt keretében A fogyatékkal élő személyek európai évéhez kapcsolódva "A fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációja - Válogatás az Európa Tanács dokumentumaiból" című kötet jelent meg magyar nyelven a Központ gondozásában dr Tabajdi Csaba, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar küldöttségének vezetője előszavával. A kötet a következő dokumentumokat öleli fel: a Miniszteri Bizottság 1992-ben elfogadott ajánlását A rokkant/fogyatékos személyek átfogó politikájáról; a Miniszteri Bizottság ResAP(2001)3. sz. határozatát A fogyatékkal élő személyek teljes állampolgári részvétele felé az új integratív technológiák segítségével; a Parlamenti Közgyűlés 9632. sz. dokumentumát A fogyatékkal élő személyek teljes jogú társadalmi beilleszkedésének megvalósítása felé (a jelentés előterjesztője: Surján László, a Parlamenti Közgyülés magyar küldöttségének tagja); valamint a hozzá kapcsolódó 1592(2003)sz. ajánlást; továbbá A fogyatékkal élők integrálásával kapcsolatos politikáért felelős miniszterek második európai konferenciáján "A fogyatékkal élők életminőségének javítása: a teljes körű részvételre irányuló és annak révén működő politika" címmel elfogadott politikai nyilatkozatot. A kötetet bibliográfia zárja. Korlátozott számban rendelkezésre áll a kötet elektronikus változata, mely a látássérültek számára készült. Témájának köszönhet?en a kötet lehetőséget teremtett arra, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően a projekt ne csak a látássérültek esélyegyenlőségének megteremtéséhez járuljon hozzá, hanem valamennyi fogyatékos csoport felé kitágítsa a kezdeményezést.

A projekt célkitűzése kettős: a konkrét információs igények kielégítésén túlmenően követendő példával szolgál a különböző szervezeteknek, intézményeknek, hogy maguk is csatlakozzanak az esélyegyenlőség kiszélesítésére irányuló kezdeményezésekhez. Ezért a Központ a projekt keretében megjelentetett kiadványokat az érintettek szervezetein kívül megküldi a döntéshozóknak, parlamenti képviselőknek, a partnerintézményeknek, a civil szférának azzal a céllal, hogy a figyelmet ráirányítsa a fogyatékosok problémáira.

A projekt sikeres megvalósításához nagymértékben hozzájárul, hogy a bemutató minden évben az Európa Tanács és a Magyar Országgyűlés támogatásával valósul meg. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége főtitkárának és munkatársainak közreműködése garancia arra, hogy a budapesti Információs Központ által kidolgozott hosszútávú projekt a gyakorlatban válthassa be a hozzá fűzött reményeket.
A sikeres együttműködés eredményeként az Európa Tanács budapesti Központja kezdeményezésére, az Európa Tanács főtitkárának hozzájárulásával a bemutató alkalmával kerül sor az Európa Tanács első speciális Információs Pontjának a Vakok Szövetségével közös megalapításáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására. A 2004 elején, a Szövetség székházában megnyíló információs pont a látássérültek és diszlexiások számára teszi könnyen használhatóvá a magyar nyelvű Európa tanácsi információkat, dokumentumokat.

Terveink szerint a látássérültek számára kidolgozott mintaprojekt kibővítését tovább folytatjuk a most elindított úton, melyet a témaválasztás, a meghívottak körének bővítése és a jeltolmácsolás biztosítása a mai bemutatón már előrevetít.

 

 

 

webmaster: Eagle-Comp Kft.                webhosting: Eagle-Comp Kft.