www.europatanacs.hu
Főoldal  |  E-mail  | 
Keresés 
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
Az Európa Tanács
Letölthető változat PDF-ben
Nyomtatóbarát változat
 
A VAKOK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT - 2004

Az Európa Tanács
budapesti Információs és
Dokumentációs Központjának projektje

Az Európa Tanács első Speciális Információs Pontjának ünnepélyes megnyitása
2004. november 23-án 11 órakor a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában.
(1146 Budapest, Hermina út 47.)

Védnök:
Terry Davis, az Európa Tanács főtitkára

"A vakok esélyegyenlőségéért" projektet ismerteti:
Pappné Farkas Klára igazgató
Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ

A Speciális Információs Pontot bemutatja:
Erhartné dr. Molnár Katalin főtitkár
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

A Speciális Információs Pontot megnyitja:
dr. Skaliczki Judit főosztályvezető
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Könyvtári Főosztály

Az Európa Tanács elsődleges célkitűzése 1949. évi megalakulása óta a földrész egységének megszilárdítása, és az európai polgárok emberi méltóságának megőrzése olyan alapvető értékek érvényesítése révén, mint a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása. Ezen célkitűzések megvalósításához kíván hozzájárulni a Magyar Országgyűlés elnöke és az Európa Tanács főtitkára által közösen létrehozott és fenntartott Információs és Dokumentációs Központ. Tevékenységében alapvető jelentőségű a szabad hozzáférés biztosítása az információhoz, ami egyrészt a nyilvános és ingyenes könyvtári szolgáltatások, másrészt a széleskörű kiadói tevékenység révén valósul meg. Az intézmény fennállása óta felhalmozott tapasztalatokra építve, a Központ 2001 tavaszán a vakok esélyegyenlőségét segítő projektet dolgozott ki, melyet az Európa Tanács minta értékűnek fogadott el, és meghirdetett a tagországokban.
A koncepció kidolgozását a felhasználók oldaláról Erhartné dr Molnár Katalin, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének főtitkára segíti a kezdetektől.
2001-ben a Fehér Bot Napjára a Központ pontírásban jelentetett meg négy Európa tanácsi egyezményt (Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről; Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó európai megállapodás; Európai szociális karta; Európai egyezmény a szociális és orvosi ellátásról), amelyek az emberi és szociális jogok védelmét szolgálják. Megjelentek továbbá alapvető tájékozódást segítő kiadványok az Európa Tanácsról, a budapesti Központról, arról, hogyan fordulhatnak az állampolgárok az Emberi Jogok Európai Bíróságához, valamint egy rövid összefoglalás az Európa Tanács és az Európai Unió főbb szervezeteiről. Ez utóbbi megkönnyíti az eligazodást a két, az utóbbi időben mind szorosabban együttműködő intézmény munkájában.
2002-ben egy hangoskönyvet jelentetett meg a Központ, "Az Európa Tanács - 800 millió európai polgár" címmel.
Az Európa Tanács kiadásában 2001-ben a hivatalos nyelveken - angolul és franciául - megjelentetett kötet magyar nyelvű változata a Központ honlapján található. A Fehér Bot Napja alkalmából ennek szerkesztett hangoskönyv változatát adta közre a Központ, mely bemutatja az Európa Tanács szervezetét, tevékenységét.
2003-ban a projekt keretében A fogyatékkal élő személyek európai évéhez kapcsolódva "A fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációja - Válogatás az Európa Tanács dokumentumaiból" című kötet jelent meg magyar nyelven a Központ gondozásában dr Tabajdi Csaba, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar küldöttségének vezetője előszavával. A kötet a következő dokumentumokat öleli fel: a Miniszteri Bizottság 1992-ben elfogadott ajánlását A rokkant/fogyatékos személyek átfogó politikájáról; a Miniszteri Bizottság ResAP(2001)3. sz. határozatát A fogyatékkal élő személyek teljes állampolgári részvétele felé az új integratív technológiák segítségével; a Parlamenti Közgyűlés 9632. sz. dokumentumát A fogyatékkal élő személyek teljes jogú társadalmi beilleszkedésének megvalósítása felé (a jelentés előterjesztője: Surján László, a Parlamenti Közgyülés magyar küldöttségének tagja); valamint a hozzá kapcsolódó 1592(2003)sz. ajánlást; továbbá A fogyatékkal élők integrálásával kapcsolatos politikáért felelős miniszterek második európai konferenciáján "A fogyatékkal élők életminőségének javítása: a teljes körű részvételre irányuló és annak révén működő politika" címmel elfogadott politikai nyilatkozatot. A kötetet bibliográfia zárja. Korlátozott számban rendelkezésre áll a kötet elektronikus változata, mely a látássérültek számára készült. Témájának köszönhetően a kötet lehetőséget teremtett arra, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően a projekt ne csak a látássérültek esélyegyenlőségének megteremtéséhez járuljon hozzá, hanem valamennyi fogyatékos csoport felé kitágítsa a kezdeményezést.
A sikeres együttműködés eredményeként 2004. november 23-án megnyílik az Európa Tanács első Speciális Információs Pontja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában. A kezdeményezés a látássérültek és az olvasási nehézségekkel küszködők számára teszi könnyen hozzáférhetővé az Európa tanácsi dokumentumokat, a szervezetről szóló információkat. A gyűjtemény alapját "A vakok esélyegyenlőségéért" projekt keretében, az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központja által évek óta folyamatosan megjelentetett magyar nyelvű pontírásos, hangzó és elektronikus dokumentumok képezik. Mindezeket kiegészítve a projekt új elemmel bővült ebben az évben is. Segítségül hívva a modern technika adta lehetőségeket, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége munkatársai segítségével mintegy félszáz Európa tanácsi kiadvány vakbarát változata készült el. Az együttműködés keretében az Európa Tanács budapesti Központja által átadott magyar nyelvű Európa tanácsi kiadványok a különböző információhordozóknak megfelelően szervesen épülnek be a Szövetség gyűjteményeibe: a Braille könyvtárba, a Hangos könyvtárba, a Vakok Elektronikus Archívumába, elérhetők a számítógépes oktatóteremben, az Internet kávézó számítógépein.
A projekt célkitűzése kettős: a konkrét információs igények kielégítésén túlmenően követendő példával szolgál a különböző szervezeteknek, intézményeknek, hogy maguk is csatlakozzanak az esélyegyenlőség kiszélesítésére irányuló kezdeményezésekhez. Ezért a Központ a projekt keretében megjelentetett kiadványokat az érintettek szervezetein kívül megküldi a döntéshozóknak, parlamenti képviselőknek, a partnerintézményeknek, a civil szférának azzal a céllal, hogy a figyelmet ráirányítsa a fogyatékosok problémáira.
A projekt sikeres megvalósításához nagymértékben hozzájárul, hogy a bemutató minden évben az Európa Tanács és a Magyar Országgyűlés támogatásával valósul meg. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége főtitkárának és munkatársainak közreműködése garancia arra, hogy a budapesti Információs Központ által kidolgozott hosszútávú projekt a gyakorlatban válthassa be a hozzá fűzött reményeket.

 

webmaster: Eagle-Comp Kft.                webhosting: Eagle-Comp Kft.