www.europatanacs.hu
Főoldal  |  E-mail  | 
Keresés 
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
Az Európa Tanács
Nyomtatóbarát változat
 
Harmadik csúcsértekezlet
  Az esemény hivatalos lapja

»»A Csúcsértekezlet célkitűzései
»»Interjú Terry Davis-szel, az Európa Tanács Főtitkárával
»»Interjú Adam Daniel Rotfelddel, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Elnökével, lengyel külügyminiszterrel
»»Interjú René van der Lindennel, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Elnökével
»»Interjú Giovanni de Stasival, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatai Kongresszusának Elnökével

A 2005. évi varsói Csúcsértekezlet célkitűzései

Az Európa Tanács állam- és kormányfőinek Csúcsértekezletét ez év május 16-án és 17-én rendezik meg a lengyel fővárosban, az Európa történelmében szimbolikus jelentőséggel bíró Varsóban.

A Csúcsértekezlet célkitűzése annak megerősítése, hogy az Európa Tanács munkája összhangban áll a 46 tagállamában élő 800 millió állampolgár érdekeivel és hogy tevékenységei megfelelnek mindazon kihívásoknak, amelyekkel az évszázadban szembesülnek. Meghatározza az Európa Tanács jövőbeni céljait és prioritásait új politikai küldetésének fényében. A legmagasabb politikai szinten rögzíti az Európa Tanács szerepét az új európai és globális környezetben.


A Csúcsértekezlet feladata továbbá, hogy:

  • megszilárdítsa és megerősítse az Európa Tanács alapvető küldetését az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelmére és támogatására az egész kontinensen;
  • pán-európai politikai párbeszédet folytasson kormányközi, parlamentek közötti és regionális/helyi szinten;
  • hajtsa végre az Emberi Jogok Európai Bíróságának reformját, ide értve a beadványok hatékonyabb feldolgozását, valamint a Bíróság döntéshozatali folyamatának felgyorsítását;
  • támogassa az Európa Tanács tevékenységét a társadalmi kohézió, az interkulturális párbeszéd és a demokratikus állampolgárság előmozdítása érdekében;
  • megerősítse a kapcsolatokat és az együttműködést az Európai Unióval, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel és az Egyesült Nemzetek Szervezetével.

A Csúcsértekezlet előreláthatólag a következő témákat veszi mélyrehatóan fontolóra: emberkereskedelem, terrorizmus, a nemzeti kisebbségek védelme, pénzmosás, korrupció, szervezett bűnözés, gyermekek elleni erőszak, Internet-használat, az európaiak szabad mozgása a kontinensen, a vándorlással és költözködéssel kapcsolatos témák.Interjú Terry Davis-szel, az Európa Tanács Főtitkárával

2005. március 8.

Kérdés: Melyek az Ön reményei és személyes elvárásai a Csúcsértekezlettel kapcsolatban?

Terry Davis: Nos, mi mindnyájan tudjuk, hogy az Európa Tanács a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság értékeire épül. Nagyon remélem, hogy a Csúcsértekezlet

megerősíti ezen értékeket, amelyek szervezetünk alapját képezik, és továbbviszi, jóváhagyja az emberi jogok, a jogállamiság területén végzett tevékenységeinket, esetleg nagyobb hangsúlyt helyezve az emberi jogokra a kínzás elleni kampányban, és a bármilyen indokkal történő diszkrimináció elleni kampányban.

Remélem, hogy az elkövetkező években nagyobb pénzügyi forrásokat tudunk juttatni a demokráciával kapcsolatos kérdések vizsgálatának. Úgy gondolom, hogy Európában szükség van a nagyobb demokráciára; az európai népek világosan megfogalmazták a nagyobb és jobb demokrácia iránti igényüket. Ez egész Európára vonatkozik, és nem csupán az egyik, vagy a másik régióra.

Abban is reménykedem, hogy folytatni tudjuk munkánkat a kultúra területén. Élveznünk kell az európai kulturális sokszínűséget, amit sehol máshol nem lehet jobban megtenni, mint az Európa Tanács berkein belül, hiszen mi egy európai, páneurópai szervezet vagyunk.

Végül pedig természetesen remélem, hogy tisztázni fogjuk kapcsolatainkat más európai szervezetekkel, mint például az Európai Unióval, az EBESZ-szel, és talán az ENSZ-szel is.Interjú Adam Daniel Rotfelddel, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Elnökével, lengyel külügyminiszterrel

2005. február 23.

Kérdés: Reményei szerint milyen eredményeket fog elérni a varsói Csúcsértekezlet?

Adam Daniel Rotfeld: Nos, 2005 nagyon sok évforduló éve. A legfontosabb évforduló Európa felszabadulása és a Harmadik Birodalom náci rendszerének összeomlása.

Ez eredményezte Európa felszabadulását, ugyanakkor két részre szakítását is. Európa egyik része demokráciában élt, tiszteletben tartotta az emberi jogokat és az egyéni szabadságokat. A másik része, természetesen itt Kelet-Európára, Kelet- és Közép-Európára gondolok, továbbra is totalitárius rendszerben, a Szovjetunió befolyása alatt élt.

A varsói értekezleten az a szándékunk, hogy egyrészt kinyilvánítsuk Európa megosztottságának felszámolását. Európa egységes lett, mégpedig a szabad demokratikus államok egysége, ahol a jogállamiság, az emberi jogok tisztelete a vezérlő elv minden ország számára. A másik, számunkra nagyon fontosnak tűnő szempont az, hogy az európai intézmények kiegészítik egymást. Európában nagyon sok intézmény működik: az Európa Tanács, az EBESZ (az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet), a NATO, az Európai Unió és még sokan mások. Az az elképzelésünk, hogy Európát ne egyetlen egy intézmény köré szervezzük, egyetlen struktúrán belül, hanem találjunk lehetőséget arra, hogy minden állam legyen nagyobb mértékben kész az együttműködésre, kapcsolódjanak egymáshoz és támogassák egymást ezeknek az elveknek, vagyis a jogállamiságnak, a demokráciának és az emberi jogoknak az érvényesítése érdekében.

A varsói Csúcsértekezletnek azt kell megmutatnia, hogy Európa a demokratikus, szabad és szuverén államok egysége, ahol az európai közösség vezérelvei a jogállamiság és a demokrácia.Interjú René van der Lindennel, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Elnökével

2005. március 9.

Kérdés: Milyen reményei és elvárásai vannak a varsói Csúcsértekezlettel kapcsolatban?

René van der Linden: Remélem, hogy a Csúcsértekezlet pozitív eredménnyel zárul abban az értelemben, hogy az Európai Unió és az Európa Tanács jól fognak együttműködni a jövőben, valamint hogy az

Európa Tanács az európai értékeket és a demokrácia elveit ápoló, az emberi jogokat és a jogállamiságot támogató "demokrácia főiskolája" lesz

Különösen abban reménykedem, hogy el tudjuk kerülni azt, hogy Európa különböző részei között újabb szakadások jöjjenek létre. Ennek érdekében fel kell használnunk az Európa Tanácsnak, mint egy páneurópai szervezetnek a lehetőségeit a Parlamenti Közgyűlése révén, amely 46 európai ország közvetlenül megválasztott képviselőjét tömöríti. Ez azt jelenti, hogy kétféle módon befolyásolhatják a parlamenti vitát, mivel kettős mandátumuk van: európai mandátumuk az Európa Tanácsban és nemzeti mandátumuk saját országukban.

Az Európai Unióhoz képest az Európa Tanács vitathatatlanul többlet értékeket kínál. Hasznosítanunk kell ezeket az értékeket.Interjú Giovanni de Stasival, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatai Kongresszusának Elnökével

2005. február 8.

Kérdés: Ön mit vár a harmadik állam- és kormányfői csúcsértekezlettől?

Giovanni di Stasi: Véleményem szerint nagyon fontos esemény lesz. Mindenekelőtt nem szabad elfelejtenünk és hangsúlyoznunk kell, hogy az európai térségben az Európa Tanács és az Európai Unió új Európát épít. Nagyon fontos, hogy ebben az új Európában megőrizhessük és használhassuk az Európa Tanács értékeit és jogi eszközeit.

Az Európa Tanács fontos tevékenységének keretében lényeges a Kongresszus stratégiai szerepének a kiemelése, mivel a Kongresszus támogatja a decentralizációt, az intézményi reformokat és nyomon követi a helyi és regionális demokrácia minőségét egész Európában.

Hozzá kell azonban tenni, hogy a demokrácia mellett valójában erősebb kohézióra van szükségünk, ezért nagy erőfeszítéseket teszünk a különböző régiók, a különböző városok közötti együttműködés megvalósítására egész Európában. Azt hiszem el kell ismerni ennek a tevékenységnek a jelentőségét, mert végül is a legfontosabb célkitűzés az európai demokratikus társadalom megteremtése, valamint az, hogy megadjuk az európai térségben élő állampolgároknak azt a reményt, hogy javulni fog életminőségük.

A fentiek érdekében dolgozunk. Meggyőződésem, hogy a harmadik Csúcsértekezlet pozitív eredménnyel fog zárulni.

 


 

 

webmaster: Eagle-Comp Kft.                webhosting: Eagle-Comp Kft.