www.europatanacs.hu
Főoldal  |  E-mail  | 
Keresés 
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
Az Európa Tanács
 
Emberi Jogi Biztos

biohammarberg_en-hammarbergbio-1
Az emberi jogok biztosa
Az emberi jogi biztos intézményét 1999-ben hívták életre. A biztos független intézmény, feladata az oktatás elősegítése, az emberi jogok tudatosításának és tiszteletben tartásának támogatása a tagállamokban, továbbá biztosítja az Európa Tanács normatív eszközeinek teljes és tényleges betartását.
A biztos szerepe elsősorban megelőző jellegű, kötelességei eltérnek az Emberi Jogok Európai Bíróságának funkcióitól vagy más, az egyezmény alapján létrehozott szervek feladataitól. Nem rendelkezik végrehajtói hatalommal, de tanácsadás, elemzések és ajánlások formájában segíti a tagállamokat törvényhozási hiányosságaik megszüntetésében, és az emberi jogok megsértésének megelőzéséhez gyakorlati útmutatókkal szolgál.

A biztos feladatai közé tartozik a nemzeti emberi jogi intézmények támogatása, valamint az együttműködés más nemzetközi szervezetekkel. A biztos intézkedéseket tehet a kormányoktól, nemzeti parlamentektől, nemzeti ombudsmanoktól és hasonló intézményektől, személyektől és szervezetektől kapott lényeges információ alapján.
A biztos speciális ügyekben jelentést, ajánlást vagy véleményt terjeszthet a Miniszteri Bizottság és a Parlamenti Közgyűlés elé.

Az emberi jogi biztos tisztét elsőként Alvaro Gil-Robles (Spanyolország) töltötte be, akit a Parlamenti Közgyűlés 1999 szeptemberében választott meg.
A jelenlegi biztost, Thomas Hammarberget (Svédország) 2005. október 5-én választották meg, aki 2006 áprilisában foglalta el hivatalát.

Honlap
http://www.coe.int/t/Commissioner/default_EN.asp

 

webmaster: Eagle-Comp Kft.                webhosting: Eagle-Comp Kft.